Vítej do prostoru, kde se dějí zázraky a tvoří se Šťastné Česko.

Hodnotami tohoto společenství je respekt, láska a štěstí.
Tvoříme nová pravidla hry a dobře se u toho bavíme.

Možná je život o tom MILOVAT A KONAT.
Stát se změnou, kterou neseme ve světě.
Jít příkladem a žít nebe tady na zemi.

Sdílet naši hlubokou pravdu a
a dávat ji dalším lidem.
Jedno-duše, hra-vě a po-málu.

Influencer Life & Business Program for Leaders

Game Changers 2021
- členství pro lídry - 

„Prostor, kde se dějí zázraky, spole-čenství pro ty, kdo vedou lidi… Povolaní být lídrem.“

Nesete dary pro druhé lidi, chcete je sdílet a dávat. A to si zaslouží zvláštní péči. Je ve vás lídr, který chce žít a projevit se ve světě. Chce se stát hrdinou. A to vyžaduje dostatečnou úroveň vědomí, podpory, inspirace a ty správné konverzace, které vás přivedou domů, ke zdroji, k intuici a k pevnému místu ve vás, které ví. Které zvládne v životě cokoliv, které je oporou a zázemím pro vás osobně a tím i pro druhé lidi.

A tak vítejte do spole-čenství hojnosti a povolaných lidí, do skupiny, která nese změnu a nese ji hravě.
Nese ji s lehkostí a láskou. Vítejte do skupiny, která nese národní obrození v jeho nejčistší podobě -
v podobě Šťastného Česka.

„Svět podnikání a prostředí firem se mění a vstupuje do nové epochy. Teď se rodí převozníci, kteří budou za pár let provádět další lidi a ukazovat jim možnosti nového světa. Teď se rodí projekty, podniky a lidé, kteří se stanou mostem pro firmy a jednotlivce, aby tyto změny zvládli a přerodili se dál.“

Co si od tebe program vyžaduje?

Zůčastnit se a hrát si. Být ve hře. Být spolu, naslouchat a být v konverzaci.
Vše se děje v reálném čase, nejde o to se něco učit a biflovat… jde o to žít a s láskou konat.

Aby jste si ze společného roku odnesli nejvíce, buďte otevření změně a těšte se, že prožijete něco nového.
Když budete milovat svoji věc a jste připraveni ji pro-dávat, jako nikdy, stanou se zázraky.
Vaše účast si vyžaduje krok za krokem vidět, slyšet a prožívat více možného.

Na co se můžete těšit je níže. To je nyní známé a mnoho je ještě na cestě :)

12-týdnů cesty zázraků za poklady

Úvodní vstupní program má 12 týdnů. Odstartujeme s ním náš společný rok. Budeme objevovat poklady toho, kdo ve skutečnosti jsme a čeho jsme schopní. Skrze tuto cestu dovnitř pak můžeš venku jedno-duše pro-dávat lidem svou věc. Čas tvořit tvé dílo a bavit se. Očekávej zázraky a buď zvědavý.

12-měsíců v exkluzivní společnosti

Toto je výběrový program a společenství. Zajištujeme tím tak tu správnou vibraci a prostor k růstu a evoluci. Kvalita vědomí a konverzací je klíčem k přerodu. Budeš mezi svými. Mezi Povolanými a Game Changery. Doma. V tichu, kde je na vše dost času a máš klid a pohodu.

Akce a rok podpory a vedení

Povolaní tvoří z klidu skrze AKCI a konání. Rytmus, fokus, hravost a jedno-duchost. To tvoří zázraky. Dostaneš prostor pro tvou práci. Vytvoříš si sám týdenní pracovní rytmus i denní inspirace a ranní „mind fitness“. Možnost se ptát. Účastnit se tématických místností. Přidat se k tomu, co zrovna řešíš.

2 živé zážitkové akce + networking

Jsme lidé a vztahy a prožitky jsou naší bytostnou součástí. Proto se potkáme také živě. Odstartujeme na jarní a zakončíme podzimní 2-denní akcí, na které získáváš také vstupenku. Online propojení prohloubíme osobně a prožijeme si znovu-zrození jako Fénixové z popela i vykročení k tvému mistrovství.

Know-how, principy a implementace

Přístup k herním pravidlům a online materiálům, prodejním kampaním a principy pro 5 oblastí, kterými se projevíš ve světě: 1. IDENTITA, kdo jsi pro svět a co neseš, 2. AKCE, jak a kdy konáš, 3. PRODUKT, protože ten je páka na tvůj vliv a dopad, 4. PRO-DÁVÁNÍ, systém, který generuje zákazníky a 5. PENÍZE, odměna a žetony do hry. Pro každou oblast získáváš know-how a kroky k implementaci pro tvé tvoření.

Host měsíce a zdroj nové inspirace

Každý měsíc k nám pak zavítá host se svým vstupem, aby nám ukázal svůj svět. Budoucnost se tvoří teď a ty uvidíš možnosti dosud nevídané a z mnoha lidských oborů. To ti dá nadhled, ukáže možnosti nebo i praktické tipy pro růst, protože život v tobě chce zažívat a poznávat nové...

Součástí programu GameChangers je i kompletní přístup ke vzdělávání a know-how Davidových dřívějších programů EmailAcademy, Prodej svůj Talent, Super Hero, Online Academy, The Best of 10 let a další včetně bonusů hostů a dalších materiálů v hodnotě desítek tisíc korun...

Heros 10x Mastermind Program

Game Changers 2021
- členství pro hrdiny - 

„Skupina pro ty, kdo si chtějí hrát a mají připravený padák…“

Jste připraveni vrátit se do nic a díky tomu být zde na Zemi kdokoliv? Chcete si hrát?

Pak je zde skupina, kterou jsem nazval HRA. Jedná se o proces objevování svých HRA-NIC. Na své cestě jsem poznal, že není třeba považovat nic za svaté, a ani není nic, čeho bychom se nemohli bát. Můžeme cokoliv. Pokud si myslíme, že ne, tak nám v tom brání nevědomí toho kým ve skutečnosti jsme a čeho jsme schopní.

Otázka je, za jakou cenu. A někdy je potřeba zaplatit cenu nejvyšší. Náš starý život za nový.

My lidé chceme ve své hloubce jen několik málo skutečně důležitých věcí. Lásku, štěstí a živost. Většinu života se pokoušíme dělat ve vnějším světě všechno možné, abychom je získali. Ve svých 30 tomu ještě věříme, ve 40 ještě naposledy mákneme, aby nám pak v 50 došlo, že jsme možná vedle. Nakonec nám dojde, že tam, kde jsme hledali, odpověď není. 

A tak je tato skupina volána pro ty, kdo chtějí prozkoumávat, objevovat a nacházet tam, kde odpovědi skutečně leží. A u toho se bavit, hrát si a užívat si vše, co tento ráj na zemi nabízí. A u toho dávat a pro-dávat, družit se a tvořit nemožné.

Tento program je 6 měsíční cesta. Otevírám ji pro 12 hrdinů a hrdinek. 12 měsíčků či apoštolů. 

Součástí je i program Game Changers pro Lídry, kam máte plný přístup včetně akcí. Vy jste příkladem pro lídry, kam se dá dojít a co lze žít. Jste inspirací svým bytím. Jsem zvědavý, co se v této skupině zrodí a čím toto spojení a propojení přispěje Šťastnému Česku. Vidím, že vzniknou budoucí hrdinové této země. 

Příspěvek a investice do této úrovně hry je ve výši 1 milión Kč na osobu. Odpovídá odvaze realizovat změnu, kvalitě a náplní programu a je i zde příspěvkem k tvorbě Šťastného Česka.

Magic Circle for Legends

Game Changers 2021
- členství pro legendy -

Jsou mezi námi takoví, kteří aspirují na to, stát se legendou. Být takovým přínosem pro lidi a naši zemi, že to prostě stojí za povšimnutí celého národa.

Nesete obrovské dary pro nás další, oplýváte hlubokými zdroji a zázemím proto, abyste přinesli daleko-sáhlé změny a přispěli unikátním způsobem k tomu, aby se z České republiky stala nejšťastnější země na světě.

Je čas tyto vaše dary probudit k životu v nové kvalitě. Obklopit se dalšími legendami a postavit společné dílo na hodnoty, na které tato země čeká. A pro další rok jich zvu ke stolu rovných 7.

Je čas přinést skutečné národní obrození ve vašem stylu. Proto jste Povolaní, proto s vámi chci pracovat. Tato skupina má jen privátní charakter a je šita na míru jednotlivcům, kteří se k ní připojí. 

Vstup do této úrovně a "magického kruhu pro legendy" je s minimálním příspěvkem 1 milion Euro. Slouží na projekty Šťastného Česka, které si vyberete a spolu-prací se zrodí a vzniknou.

Záměrem této skupiny je přivést vás do míst uvnitř vás, kde není podstatné, kým dnes jste a čeho jste dosáhli. Postavíte se na vaše poslední pochyby a obavy a to vás obohatí, uvidíte dál. A to vás osvobodí možná zatím nepoznaným způsobem a dá vám možnosti přispět této zemi.

V tomto kruhu budou zrozeny nové božské hodnoty pro život. Možnost být legendou.

Spojte se s námi na čísle 602 515 970.

80% ze všech příspěvků putuje na spolek a nadační fond Šťastné Česko a
projekty, které se v tomto prostředí zrodí.

 • 1
  Přihláška do Game Changers programů pro rok 2021
  Po přihlášení ještě dojde k osobnímu hovoru a konečnému potvrzení.
  (Pokud už jsme spolu nemluvili.)
 • 2
  Investice do programu
  Tato přihláška je tvé 100% silné a jasné Ano něčemu vskutku fantastickému, co si mysl neumí představit. Těším se s tebou z tohoto Ano životu. Výše investice odpovídá úrovni tvé hry a míře tvého závazku zažít v životě změnu a mít něco jinak. Jak brzy uvidíš, ve skvělé hře jde především o posun myšlení a konání z prožitku přítomné hojnosti a štěstí.
 • 3
  Další kroky a termíny
  Přípravná fáze programu startuje během ledna. Oficiální začátek programu pro lídry je pak stanoven na 1.3.2021. Pro hrdiny od 1.4.2021. Pro legendy podle zájmu. Ovšem vše se děje a probíhá už teď. Na 1.2.2021 je plánováno přivítací a přípravné kolo s účastníky. Prosím poznač si. Mezitím postupně dostaneš informace emailem a představíme ti, jak bude spolu-tvoření probíhat.
 • 4
  A to nejdůležitější
  V tomto společném programu nemůžeš udělat chybu. To je jistota, kterou máš. Tepe v tobě božství a touží ven. To nejlepší, co teď můžeš udělat je uvolnit se. Být zvědavý, těšit se a očekávat každý den zázraky. Užívat si proces, koukat kolem sebe a divit se, být v úžasu, jak ten zázrak života funguje. To je totiž místo, kde se vše zázračné děje...

  Je mi nesmírným potěšením být na cestě s Tebou. ❤️ David & tým Game Changers