David Kirš

autor kurzu
David Kirš, autor a lektor. Expert v oblasti online vzdělávání a email marketingu, vizionář, inspirátor a životní idealista. Jeho online kurzy prošlo přes 5.500 studentů a 1.700 účastníků se potkalo s Davidem živě na seminářích a akcích. Je autorem programů EmailAcademy, Prodej svůj talent a SuperHero Academy. Majitel SmartSelling a.s. a spolu zakladatel Nadačního fondu Šťastného česko. Dnes inspiruje hlavně jako autorita v oboru online vzdělávání mnoho expertů a lídrů, ale i začínající podnikatele, jak (nejen) díky internetu prodat svůj talent, podnikat ve flow a zjednodušit si život.

O KURZECH

Rozhodl jsem se vytvářet tyto kurzy, protože mnoho lidí nenašlo odvahu a zůstali před branami mých velkých kurzů, do kterých je třeba investovat i desítky tisíc korun. Efekt a přínos je samozřejmě přímo úměrný, ale mnoho ze studentů nemělo zatím sílu jimi projít a trpělivě systém podle návodu implementovat. Proto otevírám nové menší kurzy nejen pro obor marketingu, ale také životního stylu a osobního rozvoje. Ty seznamují s problematikou rychle a efektivně a dávají užitek v daném tématu. A později i prostor pokračovat dalšími kurzy, až přijde úplné rozhodnutí, síla a odvaha na změnu.

Zjednodušte si život
(nejen) díky internetu.