Občas přijde čas uvidět, že jsme Zero, abysme mohli být Hero.

Pokud se řadíte mezi lidi, jimž většina přání, snů a cílů
zůstává daleko za běžnou skutečností jejich života,
pak to má svůj důvod. Je to otázka vašeho VLIVU.

 
Zvu vás na novou přednášku: Tajemství vlivu
(aneb 10 zákonů vlivu a úvod do 10-ti klíčových oblastí života každého super hrdiny)
 
Zaměřím se na pilíře vlivu všech dob. Rozvineme je do 10 oblastí a zákonů, které jsou svaté každému charismatickému super hrdinovi. Když si dáte šanci, odejdete s jasností a jistotou toho, co to znamená mít v životě vliv. Co může být v životě skutečně důležité a čemu dát na své cestě dále pozornost.
 
Chci vzdát touto přednáškou hold každému Super Hrdinovi, kterým každý jsme, ať si to myslíme nebo ne. Přeji si tímto krokem ocenit každého, kdo po své cestě jde, i když někdy klopýtá. Chci ocenit každého, kdo má svůj sen a jde za ním. Kdo touží a má vizi. Kdo věří a nemůže přestat. Kdo hledá, protože ví, že najde.
 
Máte nyní dvě možnosti, jak se zúčastnit:
ŽIVÁ ÚČAST NA PŘEDNÁŠCE V BRNĚ V HOTELU MARRIOTT
(120 minut)
Vstupenka na přednášku + večeře + přístup k online přenosu a záznam přednášky
Termín konání čtvrtek 16.2.2017 od 17-19:00
Večeře formou bufetu a setkání účastníků po skončení od 19:30-21:00
 
nebo
 
ONLINE ÚČAST NA PŘEDNÁŠCE PŘES INTERNET (120 minut)
přístup online a záznam přednášky
za 999 Kč včetně DPH
 
Mám pocit, že je potřeba více oceňovat hrdiny dnešní doby. Ocenit vůdce a lídry všeho typu. Sebe sama, svého života, své rodiny, týmu, projektu, firmy, města, státu. Podpořme lidi, kteří nemají strach mluvit nahlas, kteří mají vizi a rozhodli se za ni jít. Kteří chtějí mít vliv.
 
Podpořme odvahu a vášeň těch, kteří vůbec nějakou odvahu a vášeň mají. Ukažme na ty, kteří se vrhají do neznámých vod, aby tam tvořili nemožné. Nechejme vystoupit ty, kteří žijí svůj život, tvoří svůj život a chtějí naplnit svůj život. Tito lidé potřebují podporu i následování. Každý se jimi můžeme stát. Každý může mít na svůj život vliv.
 
Pokud s něčím z toho rezonujete, mám radost. Je mým záměrem a vizí:
  1. Seznámit vás s principy a pohledem na svět, který mi v životě funguje
  2. Nabídnout duchovní, mentální i praktickou podporu a pomoc na vaší cestě
  3. Propojit vás a seznámit lidi podobného vidění, smýšlení i konání
  4. Podpořit odvahu, vize, sny a vliv každého účastníka
  5. Aktivovat ve vás spouštěč vnitřního lídra a charismatického hrdiny
  6. Inspirovat vás vědomostmi, vírou a silou, kterou jsem za léta nabral
  7. Naučit se skrz společnou cestu mnoho nového a posílit vlastní integritu bytí

Těším se, že se potkáme živě nebo online.

- David Kirš
 
PS:
Účast na přednášce je možná buď živě v Brně 16.2. 2017 zde nebo