Nevím, zda vám můžu pomoci, ale 

Odpovídá teď realita vašeho života
vašim snům, přáním a touhám?

Řadíte se mezi lidi, jimž většina přání, snů a cílů
zůstává daleko za běžnou skutečností jejich života?
A vy pak trávíte večery, kdy uleháte zklamaní, protože
jste opět nedosáhli a nezvládli to, co jste očekávali?
Chtěli byste mít na věci v životě větší vliv?

Zdravím Vás, jsem David Kirš a pokud máte občas pocit, že jste na své cestě hrdiny sami, a hledáte duchovní, mentální i praktickou podporu a pomoc, pak jste tady správně.
 
Můj život je protkaný mnoha místy, kdy jsem se cítil sám. Bezradný a opuštěný. Sám se svými sny a plány. Zranitelný a slabý. Dnes vím, že i tohle je součástí té božské hry, které říkáme život.
 
Cesta za sny, touhami, cesta životem, cesta hrdiny, lídra a charismatického člověka není vždy osvětlená, nemusí být dlážděná a málokdy jsou na ni velké ukazatele směru. Naopak se nám může skrývat ve stínu, propadat se nám pod nohama a směr někdy hledáme stěží. 
 
A i přesto věřím, že v každém z nás je odraz těchto slov:
Hrdina, tvůrce, lídr, moc, vliv, inteligence, odvaha, charisma, moudrost, talent, síla, čaroděj, bojovník, SuperHero.
 
...také těchto slov:
Spirit, láska, soucit, pokora, vděčnost, trpělivost, jednota, zranitelnost, hloubka, odpuštění, přijetí, milost, bůh.
 
A jediný způsob, jak tyto kvality po cestě získat, je tou cestou projít. Vytrvat.
 
V každém z nás jsou odrazy kvalit, které se skrývají za těmito slovy. Chce se mi napsat, že v každém z nás je schován celý vesmír a každou chvíli z nás vykoukne některá jeho část. Celá tahle hra je skutečně velkolepá maškaráda a pokud ji začneme brát moc vážně, obvykle to brzo poznáme. Není nám moc dobře. A pak nás zachrání jiné slovo: humor. 😃
 
Posledních 5 let jsem navštívil mnoho zemí. Ameriku, Bali, Bhútán, Thajsko, Keňu, Jeruzalém a další místa po světě. A vyslechl mnoho učitelů, mistrů a guruů...
 
Účastnil se desítek konferencí a seminářů. Absolvoval řadu výcviků a mentorských sezení. Viděl desítky hodin videí, četl stovky materiálů a knih a strávil bezpočet hodin diskuzí, rozjímáním, přemýšlením i meditací nad nekonečnými oblastmi lidského života a našeho vlivu na něj. Bylo to dobrodružství a skutečně mě to bavilo.
 
A to vše vlastně s jediným cílem. Aby realita života odrážela mé sny a přání.
Chci se o závěry a pohledy na téma Vlivu z této cesty posledních let podělit. Zažil jsem chvíle neskutečné eufórie, radosti a blaženosti. Stejně jako velká zklamání, smutek a zmatek. Vše je součástí hry.
 
A poprvé se chci tímto a takto veřejně podělit i o oblasti života, které se netýkají tolik podnikání, byznysu, marketingu a prodeje na internetu. Týkají se života. Našeho vlivu na náš život. Na bytí a žití. 
 
Za tou vší prací, podnikáním a vyděláváním peněz jsem měl vždy hlavně jednu touhu. Být šťastný. Naplnit život. A když se ohlédnu a podívám se na poslední roky mého života, s pokorou a vděčnosti říkám: jsem velmi šťastný člověk.
 
Byly mi dány dary, které mi umožňují žít nádherný život plný překvapení, dobrodružství, bohatství, prosperity, a také lásky, klidu, naplnění, relaxace a bytí. Za to všechno jsem nesmírně vděčný. Obzvlášť za chvíle, které mi umožňují pocítit bytí ve smíru. Žít v míru s tím co je. Jako je právě teď, kdy vám píšu.
 
Každý máme sice svou cestu, ale přesto po tom všem cítím, že inspirace je kořením života a že existují jisté kroky, jak si po cestě pomoci a jak se navzájem inspirovat.
 
A tak vás zvu osobně na novou přednášku: Tajemství vlivu
(aneb 10 zákonů vlivu a úvod do 10-ti klíčových oblastí života každého super hrdiny)
 
Zvu vás na první přednášku a setkání, kde se s vámi podělím o své myšlenky, uvědomění, závěry, principy a praktické postupy a kroky pro cestu životem, jak ho vidím.
 
Kroky, které i ustrašené kluky a holky pozvednou na odvážné hrdiny. I naivní amatér a nešťastník života může okusit, co je to být skutečný super-hrdina, kterému se věci daří. Zvu vás, abyste okusili a postavili se ve svém životě do role super hrdiny, do role charismatického vůdce a lídra. A vytrvali.
 
Můžete to ochutnat už za pár dní. Přednáškový seminář jsem nazval: TAJEMSTVÍ VLIVU
 
Zaměřím se na pilíře vlivu všech dob. Rozvineme je do 10 oblastí a zákonů, které jsou svaté každému charismatickému super hrdinovi. Když si dáte šanci, odejdete s jasností a jistotou toho, co to znamená mít v životě vliv. Co může být v životě skutečně důležité a čemu dát na své cestě dále pozornost.
 
Chci vzdát touto přednáškou hold každému Super Hrdinovi, kterým každý jsme, ať si to myslíme nebo ne. Přeji si tímto krokem ocenit každého, kdo po své cestě jde, i když někdy klopýtá. Chci ocenit každého, kdo má svůj sen a jde za ním. Kdo touží a má vizi. Kdo věří a nemůže přestat. Kdo hledá, protože ví, že najde.
 
Máte nyní dvě možnosti, jak se zúčastnit:
ŽIVÁ ÚČAST NA PŘEDNÁŠCE V BRNĚ V HOTELU MARRIOTT
(120 minut)
Vstupenka na přednášku + večeře + přístup k online přenosu a záznam přednášky
Termín konání čtvrtek 16.2.2017 od 17-19:00
Večeře formou bufetu a setkání účastníků po skončení od 19:30-21:00
 
nebo
 
ONLINE ÚČAST NA PŘEDNÁŠCE PŘES INTERNET (120 minut)
přístup online a záznam přednášky
za 999 Kč včetně DPH
 
Mám pocit, že je potřeba více oceňovat hrdiny dnešní doby. Ocenit vůdce a lídry všeho typu. Sebe sama, svého života, své rodiny, týmu, projektu, firmy, města, státu. Podpořme lidi, kteří nemají strach mluvit nahlas, kteří mají vizi a rozhodli se za ni jít. Kteří chtějí mít vliv.
 
Podpořme odvahu a vášeň těch, kteří vůbec nějakou odvahu a vášeň mají. Ukažme na ty, kteří se vrhají do neznámých vod, aby tam tvořili nemožné. Nechejme vystoupit ty, kteří žijí svůj život, tvoří svůj život a chtějí naplnit svůj život. Tito lidé potřebují podporu i následování. Každý se jimi můžeme stát. Každý může mít na svůj život vliv.
 
Pokud s něčím z toho rezonujete, mám radost. Je mým záměrem a vizí:
  1. Seznámit vás s principy a pohledem na svět, který mi v životě funguje
  2. Nabídnout duchovní, mentální i praktickou podporu a pomoc na vaší cestě
  3. Propojit vás a seznámit lidi podobného vidění, smýšlení i konání
  4. Podpořit odvahu, vize, sny a vliv každého účastníka
  5. Aktivovat ve vás spouštěč vnitřního lídra a charismatického hrdiny
  6. Inspirovat vás vědomostmi, vírou a silou, kterou jsem za léta nabral
  7. Naučit se skrz společnou cestu mnoho nového a posílit vlastní integritu bytí

Těším se, že se potkáme živě nebo online.

- David Kirš
 
PS:
Účast na přednášce je možná buď živě v Brně 16.2. 2017 zde nebo